Şeyma Navir Bilgiç

SEÇİMLERDEN ÖNCE BİRKAÇ HATIRLATMA

Şeyma Navir Bilgiç

14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz, 13. cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecek. 
Seçime katılan Cumhurbaşkanı adayları, ittifaklar, siyasi partiler ve vatandaşlar olarak, attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, açıkladığımız her fikirde hakikate ve saygılı olmaya bağlı kalmalıyız. 
Hepimiz aynı toprakların sevdalısıyız. Hepimiz kendimiz ve çocuklarımız için güzel ve istikrarlı bir gelecek hayal ediyoruz.
Unutmamalıyız ki bizimle aynı görüşte olmayanlar düşmanımız değildir.
Karşımızdaki kişiye dair bir saygı seviyesi olması ve farklı görüşlere sahip olunabileceğine dair bir anlayışın mevcudiyeti her daim gereklidir.
Bize göre yanlış, bize göre eksik, hatalı, kusurlu, anlamsız düşüncelere dahi  varoluşsal anlamda saygı duymak zorundayız.  
Farklı fikir ve görüşlere sahip olabiliriz önemli olan "ortak iyi"yi temenni etmek ve hoşgörüyü elden bırakmamaktır.
Her insanın farklı bir yaşam hikâyesi ve deneyimi vardır, bu nedenle kararlarını verirken veya düşüncelerini ifade ederken farklı bir bakış açısına sahip olabilirler. Bu nedenle, bir karar veya düşünceyi anlamadan önce, o insanın yaşam deneyimini, değerlerini, inançlarını ve beklentilerini anlamak önemlidir.
Sonuç ne olursa olsun kazanan "Türkiye olmalı" diyebilmeliyiz.
Umarım kutuplaşmalara, ayrışmalara, bölünmelere fırsat vermeden dostça ve kardeşçe  bir seçim süreci yaşar ve millet olarak birliğimizden vazgeçmeden vatandaşlık vazifemizi ifa ederiz.
Son olarak şunu da belirtmek isterim ki; 
Cumhuriyetimiz yeni bir Yüz Yıl'a giriyor Cumhuriyet, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dayanan, bireysel hak ve özgürlükleri korumak üzere tasarlanmış bir yönetim biçimidir. Bu açıdan ırk, renk, din ve dil gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin her insanın sahip olduğu temel hak ve özgürlükler olarak tanımlanabilecek insan hakları, etkin bir siyasal sistem olarak Cumhuriyetin vazgeçilmez bir unsurudur. Cumhuriyet yönetimini karakterize eden demokratik süreç ve hukukun üstünlüğü ilkesi, devletlerin halka karşı sorumlu olmasını ve bireysel hak ve özgürlüklere saygılı bir biçimde kamusal görevlerini icra etmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu yüzyılda da hukuk devleti ilkelerine riayet eden, insan haklarına saygılı, felaketlerin yaşanmaması için gerekli bütün önlemlerin alındığı, maddi kazançların değil insani değerlerin öncelikte olduğu, kutuplaştırıcı söylemlerin olmadığı, herkesin eşit haklara sahip olduğu, adil, istikrarlı ve güçlü nice yüzyıllara...
Yeni dönem şimdiden milletimiz için hayırlı olsun.
Sevgi ile kalın...

Yazarın Diğer Yazıları