Yoksulluk Sınırı Asgari Ücretin Dört Katını Aştı

Türkiye'de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, kasım ayında 13 bin 745 TL'ye ulaştı. Bu rakam, asgari ücretin yaklaşık üç katına denk geliyor. Aynı ailenin yoksulluk sınırı ise 47 bin 544 TL olarak hesaplandı. Bu da asgari ücretin dört katından fazla bir miktar anlamına geliyor.

Yoksulluk Sınırı Asgari Ücretin Dört Katını Aştı

BİSAM’ın hesaplamasına göre, sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyeti 458 TL’yi geçti. Dolayısıyla, dört kişilik bir ailenin beslenme ihtiyacını karşılaması için asgari ücretli bir çalışanın gelirinin yeterli olmadığı görülüyor.

BİSAM’ın hesaplamasına göre, yoksulluk sınırı ise, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapıldı. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 47 bin 544 liraya ulaşıyor. Bu da, asgari ücretli bir çalışanın gelirinin yoksulluk sınırının çok altında kaldığı anlamına geliyor. BİSAM, bu durumun, Türkiye’de gelir dağılımındaki adaletsizliği ve yoksulluğu artırdığını belirtiyor.