Türkiye'nin sağlık durumu OECD raporunda: İyi ve kötü haberler

OECD, Türkiye'nin sağlık durumu ve sağlık sistemi performansı hakkında son veri ve eğilimleri içeren bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'nin sağlık göstergelerinde OECD ülkeleri arasında nasıl bir konumda olduğunu gösteren bir ülke notu da hazırlandı.

Türkiye'nin sağlık durumu OECD raporunda: İyi ve kötü haberler

Rapora göre, Türkiye’nin yaşam beklentisi 78,6 yıl olarak ölçüldü. Bu değer OECD ortalamasının 1,7 yıl altında kaldı. Türkiye, önlenebilir ölümlerde OECD ortalamasının altında, tedavi edilebilir ölümlerde ise OECD ortalamasının üzerinde bir orana sahip. Önlenebilir ölümler, sağlık hizmetlerine erişim, sağlıklı yaşam tarzı ve çevresel faktörler gibi nedenlerle önlenebilen ölümleri ifade ederken, tedavi edilebilir ölümler, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği ile ilgili olan ölümleri kapsar.

Türkiye’de sigara içme oranı OECD ortalamasının üzerinde, alkol tüketimi ise OECD ortalamasının çok altında seyrediyor. Ancak Türkiye’de diyabet görülme sıklığı OECD ortalamasının üzerinde ve obezite oranı da OECD ortalamasına yakın.

Türkiye, sağlık hizmetlerine erişimde OECD ülkeleri arasında en iyi performans gösteren ülkelerden biri. Türkiye’de sağlık hizmetlerine ihtiyacı olanların yüzde 1,5’i mali nedenlerle, yüzde 1,4’ü ise bekleme süresi nedeniyle bu hizmetlere erişemediğini belirtti. Bu oranlar OECD ortalamasının çok altında.

Türkiye, dijital sağlık alanında da OECD ülkeleri arasında önde gelen ülkelerden biri. Türkiye’de sağlık hizmeti sunucularının yüzde 98’i elektronik sağlık kayıtları kullanıyor ve yüzde 96’sı elektronik reçete sistemi ile bağlantılı. Ayrıca Türkiye’de sağlık hizmeti kullanıcılarının yüzde 80’i dijital sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu ifade etti.

Raporun tamamına [buradan] ulaşabilirsiniz.