Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan alım ilanına göre 144 memur alımı yapılacak. İşte detaylar...

Konya Büyükşehir Belediyesi 144 memur alacak!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Büyükşehir, bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlarda memur alımı yapılacak.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar şu şekilde:

Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru Özel Şartları:

İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 ve KPSS P93 puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

İngilizce YDS’de en az (C) veya (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

KONYA BÜYÜKŞEHİR MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

58 Mühendis (12 İnşaat Mühendisi, 8 Elektrik- Elektronik Mühendisi, 1 Mekatronik Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 5 Endüstri Mühendisi, 8 Makine Mühendisi, 8 Çevre Mühendisi, 15 Bilgisayar Yazılım Programlama Mühendisi)

5 Mimar,

56 Düz Memur,

25 Tekniker.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI 2022 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 19 Aralık 2022-23 Aralık 2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı No:14 Meram/KONYA) adresine başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediye sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediye internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sınava girmek isteyen adaylar Konya Büyükşehir Belediyesi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!