İYİ Parti'den Demokratik Millî Yükseliş Vizyonu

İYİ Parti, siyasetteki yeni düzen talebini karşılamak üzere açtığı yeni yoldaki vizyonunu gösteren Demokratik Millî Yükseliş Beyannamesi'ni tüm Türkiye'ye ilan etti. Beyanname, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küresel düzeyde barış, huzur ve istikrarın güvencesi olan dünya lideri bir ülke yapmayı, Türk milletini küresel işleyişin mimarı, İslam ahlakının timsali, insanlık değerlerinin koruyucusu olarak kudret ve adalet sahibi, aktif bir beşerî güç yapmayı, hakka, adalete, hürriyete, eşitliğe, refaha, mutluluğa ve millî birliğe dayalı unsurlarıyla öncü, dinamik ve imrenilen bir medeniyet toplumu yapmayı, insanlarımızın millî ve evrensel değerleri taşıyan, millet iradesine ve demokrasiye saygılı, ahlakı ve maneviyatı yüksek, gelişime, yeniliğe ve adil rekabete açık, barışı ve dostluğu esas alan tutkulu, inanmış ve güvenilir bireyler olarak yeni yüzyıla damga vurmalarının önünü açmayı hedefliyor.

İYİ Parti'den Demokratik Millî Yükseliş Vizyonu

 Beyannamede, Demokratik Millî Yükseliş Vizyonu’na ulaşmada iki temel zemin belirleniyor: Birincisi; millî ülkü, millî kimlik, güven ve barışçıl toplum, etkin insan ve etkin devlet anlayışını içeren toplumsal zemin; ikincisi; coğrafya, demografi, dayanıklılık-çevre ve uluslararası ilişkileri içeren fikri zemin. Bu zeminler üzerinde yükselen Demokratik ve Millî Yükselişin temelleri ise sekiz prensibe dayanıyor. Bu prensipler şöyle sıralanıyor:

1- Dünya arenasında, tam bağımsız ve egemen bir kudret olarak var olacak millî varlığımızı, bekamızı her daim koruyacağız.

2- Milli hâkimiyetimizde sürekliliği sağlayacak; millî çıkarlarımız aleyhindeki tüm güçlere ve tehditlere her an ve her daim direneceğiz.

3- Askerî ve jeopolitik güçler arasında etkin olacak, küresel dengelerin kurucusu ve kollayıcısı olarak Türk Barışı’nı egemen kılacağız.

4- Sanayide sektörel millî şampiyonlar çıkartacak, Türkiye’yi öncelikle bölgesel bir güç hâline getireceğiz.

5- Stratejik bilim ve teknoloji dikeylerinde dünyada öncü ülke olacağız.

6- Eğitimde, kültürde, sanatta, sporda, sağlıkta, sosyal güvenlikte, tarımda, turizmde, ulaşımda, enerjide, çevrede, yerel yönetimlerde, adalet ve güvenlikte, dış politikada, ekonomide, demokraside, insan haklarında, millî birlik ve beraberlikte, millî kimlik ve değerlerde, millî ülkü ve vizyonda, millî irade ve hâkimiyette, millî güvenlik ve savunmada, millî çıkar ve menfaatte, millî duruş ve yükselişte; dünyada örnek ve lider ülke olacağız.

7- Millî birlik ve beraberliğimizi, millî kimlik ve değerlerimizi, millî ülkü ve vizyonumuzu, millî irade ve hâkimiyetimizi, millî güvenlik ve savunmamızı, millî çıkar ve menfaatimizi, millî duruş ve yükselişimizi; her şeyin üstünde tutacağız.

8- Milletimizin, devletimizin ve ülkemizin; zenginliğini, gücünü ve mutluluğunu artıracağız.

Beyannamenin tam metnine İYİ Parti’nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.