İklim değişikliği küresel ticareti bozuyor

İklim değişikliği, dünya ekonomisini ve küresel ticareti olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları, deniz seviyesinin yükselmesi, kuraklık ve seller gibi etkiler, ticaretin ana unsurları olan altyapı, ulaşım, enerji ve tarım sektörlerini tehdit ediyor. Bu durum, ülkelerin ihracat ve ithalat kapasitelerini, rekabet güçlerini ve kalkınma fırsatlarını sınırlıyor.

İklim değişikliği küresel ticareti bozuyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan bir rapora göre, iklim değişikliği nedeniyle 2030 yılına kadar küresel ticaret hacminde yüzde 3,5 oranında bir düşüş yaşanabilir.

Raporda, iklim değişikliğinin en çok gelişmekte olan ülkeleri ve küçük ada devletlerini etkileyeceği, bu ülkelerin ticaret maliyetlerinin yüzde 15 ila 25 arasında artabileceği belirtiliyor. Raporda, iklim değişikliğinin ticaret üzerindeki etkilerini azaltmak için uluslararası işbirliği ve uyum politikalarının önemine dikkat çekiliyor.

İklim değişikliği, aynı zamanda ticaretin yapısını ve dinamiklerini de değiştiriyor. Dünya Bankası'nın bir çalışmasına göre, iklim değişikliği, ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklerini değiştirerek, iklim hassas sektörlere bağımlı olan ülkeler için riskler yaratıyor.Örneğin, tarım sektörü, iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışı, yağış değişimi, su kıtlığı ve zararlı böcekler gibi etkilerden doğrudan etkileniyor. Bu da, tarım ürünlerinin kalitesini, verimliliğini ve ticaretini olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan, iklim değişikliği ile mücadele için alınan politikalar, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler için yeni ticaret fırsatları yaratıyor. Örneğin, rüzgar, güneş ve temiz altyapı üretiminde kritik olan mineraller gibi kaynaklara sahip olan ülkeler, düşük karbonlu bir dünyaya geçişte avantajlı konuma gelebilirler.

İklim değişikliği ile mücadele etmek, hem küresel kalkınma hem de yoksulluk azaltma için hayati önem taşıyor. Uluslararası ticaret, bu çabaya önemli bir katkı sağlayabilir. Ticaret, tüketicilere daha düşük emisyonlu mallar ve hizmetler sunarak, iklim dostu teknolojilerin kullanımını kolaylaştırarak, ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Ancak, iklim değişikliği, ticareti de olumsuz yönde etkileyebilir. Aşırı hava olayları, ticaret maliyetlerini artırarak, ulaşım altyapısını tahrip ederek, tarımsal üretimi azaltarak ticareti engelleyebilir. Bu nedenle, ticaret ve çevre politikalarının uyumlu olması, hem sürdürülebilir büyüme hem de ticaret yoluyla yoksulluk azaltma için gerekli olan doğru ekonomik teşvikleri sağlayabilir.