Konya, Açık Veri Portalı ve Stratejisi ile Akıllı Şehir Yolunda İlerliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tüm paydaşlarla birlikte ortak amaç ve hedef belirlenerek şehrin birlikte yönetilebilmesi için '2023-2025 Açık Veri Stratejisi'ni hazırladı. Bu strateji, kurumların veriye dayalı karar almasını ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Konya, Açık Veri Portalı ve Stratejisi ile Akıllı Şehir Yolunda İlerliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası vizyonunu; “İnsan ve çevre odaklı, gücünü yerel ve evrensel değerlerden alan, akıllı teknolojilerden yararlanan, yenilikçi, öncü, sürdürülebilir ve iklim dostu Konya” olarak belirledi. Bu vizyon ışığında 2021 yılında, şehirde yönetişimin güçlendirilmesi, şehre hizmet eden paydaşlar arasında koordinasyonun artırılması ve veriye dayalı yönetim ilkesi doğrultusunda “Konya Açık Veri Portalı”nı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, Konya’yı Türkiye’de Açık Veri Platformu bulunan ilk şehirlerden biri yaptı.

konya ilanlar

Konya Açık Veri Portalı, 10 farklı kategoride 150’ye yakın veri setiyle hizmet veriyor. Bu veriler, şehrin sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel ve idari durumuna ilişkin bilgiler içeriyor. Portal, aynı zamanda şehrin geleceğine yönelik projelerin ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlıyor. Portalın kullanıcıları, verileri indirebilir, görselleştirebilir, analiz edebilir ve yeni fikirler üretebilir.

Konya Açık Veri Stratejisi, portalın verimliliğini ve etkinliğini artırmak için 3 stratejik amaç ve 19 stratejik hedef ile oluşturuldu. Bu amaç ve hedefler şöyle:

Veri çeşitliliğinin ve sayısının artırılması: Portalda yer alan veri setlerinin kapsamı ve güncelliği artırılacak. Farklı sektörlerden ve kurumlardan veri sağlayıcılarla iş birliği yapılacak. Veri kalitesi ve standartları yükseltilecek.
Açık veri ekosistemine katkı sunulması: Portal, açık veri kültürünün yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için eğitim, etkinlik, yarışma gibi faaliyetler düzenleyecek. Açık veri kullanıcılarının geri bildirimleri alınacak ve ihtiyaçlarına göre hizmetler geliştirilecek. Açık veri uygulamalarının ve başarı hikayelerinin paylaşılması sağlanacak.
Portaldan sağlanan verimliliğin ve veri farkındalığının artırılması: Portal, veriye dayalı karar alma kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak. Kurumların şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak hizmet sunmaları desteklenecek.

Konya Açık Veri Stratejisi, acikveri.konya.bel.tr adresinde hizmet veren Konya Açık Veri Portalı web sayfasında herkesin erişimine açıldı. Sürekli yapılan keşif çalışmaları ve Konya Açık Veri Ekosistemine dahil olmak isteyen diğer kurumların da katılımlarıyla 2023 yılı sonuna kadar toplam veri seti sayısının 200’e ulaşması hedefleniyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, bu strateji ile şehrin akıllı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine öncülük ediyor.