EKK, katma değeri yüksek ihracatı artırmak için adımlar atacak 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda ihracat ve ithalatın yapısının tüm yönleriyle ele alındığı, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmayı sağlayacak, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ihracatı artırmaya yönelik ilave adımların istişare edildiği belirtildi

EKK, katma değeri yüksek ihracatı artırmak için adımlar atacak 

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, küresel talepte zayıf seyrin devam ettiği, Rusya-Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı, yüksek enflasyona karşı uygulanan politikalar sonucu küresel finansal koşulların sıkılaştığı, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin ve asrın deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılının geride bırakıldığı vurgulandı. Açıklamada, böyle bir konjonktürde, ülkenin küresel risklere ve belirsizliklere karşı dayanıklılığını, rekabet gücünü ve verimliliğini artıracak, enflasyonu düşürecek, katma değeri yüksek üretim yapısını güçlendirerek sürdürülebilir yüksek büyüme ile cari açıkta kalıcı olarak iyileşmeyi sağlayacak politikaların ortaya konduğu Orta Vadeli Program’ın kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkilerinin ve gıda arz güvenliğini güçlendirecek tarım politikaları ile üretim planlaması konuları da ele alındı.

Toplantıda, ihracat ve ithalatın yapısının tüm yönleriyle değerlendirildiği, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmayı ve ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ihracatı artırmaya yönelik atılacak ilave adımların istişare edildiği bildirildi. Bu doğrultuda geliştirilen tedbirlerin Kurul gündemine getirilmesi yönünde görüş birliği oluştuğu kaydedildi.

 EKK, 2024 yılı için belirlenen öncelikli politikaların kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde küresel ısınma ve iklim değişikliği başta olmak üzere dünyadaki eğilimlerin ışığında ülkemizin yapısal dönüşümünü sağlayacak reformları hızlandırma ihtiyacı ortaya kondu.