Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Milli Ekonomi Serüveni

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunda büyük bir iktisadi kaynak sorunuyla mücadele etmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal Atatürk ve kurmayları, bu sorunu aşmak için milli iktisat politikası geliştirdiler. Bu politika, yerli bir burjuvazi sınıfı yaratmayı ve sanayileşmeyi hedefliyordu.

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Milli Ekonomi Serüveni

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş, CNN Türk’e verdiği röportajda, Cumhuriyet’in ilk yıllarında atılan adımları şöyle anlattı:

“İş Bankası gibi kurumlar, yerli girişimcilere kredi vererek sanayileşmeyi desteklediler. Demiryolu yapımı, ulaşım ve taşımacılıkta önemli bir rol oynadı. Tarım sektörü de geliştirilmeye çalışıldı. Bu sayede, Türkiye’nin dışa bağımlılığı azaltıldı ve milli geliri artırıldı.”

Kuyaş, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendirirken de şunları söyledi:

“Türkiye, son yıllarda yerli sanayinin gelişmesine önem verdi. Savunma sanayii, otomotiv, enerji gibi alanlarda yerli üretim arttı. Bu da Türkiye’nin küresel rekabet gücünü yükseltti. Ancak, Türkiye’nin ekonomik sorunları da bitmedi. Enflasyon, işsizlik, cari açık gibi sorunlarla mücadele etmek gerekiyor.”