Alkol ve tütün satış yasağı genişletildi

Sağlık, eğitim, kültür ve spor hizmeti verilen yerleşkelerde alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışı yasaklandı. Yönetmelikte yapılan değişiklik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alkol ve tütün satış yasağı genişletildi

 

Yönetmeliğe göre, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde bu yasak, bu gibi yerlerin yerleşkeleri için de geçerli olacak. Yasak kapsamında, bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilecek.

Yönetmeliğin 10. maddesine göre, öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışı yapılamayacak.

Ayrıca, açık alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bu yerlerin tamamen bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyette bulunmak üzere perakende satış belgesi başvurusunda bulunanlara, perakende satış faaliyetine ilişkin farklı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunsa dahi, tütün mamulü veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenmeyecek. Açık alkollü içki satış belgesini haiz konaklama tesislerinde, mesire yerlerinde ve kamp alanlarında faaliyet gösteren perakende satış yerlerinde bu hüküm uygulanmayacak.

Yönetmelikte yapılan değişikliğin gerekçesi olarak, alkol ve tütün kullanımının toplum sağlığına zararlı etkilerinin önlenmesi ve azaltılması amacıyla alınan tedbirlerin etkinliğinin artırılması gösterildi