TÜSİAD, Cumhuriyetin 100. Yılını Değerlendirdi: İkinci Yüzyıla Yönelik Çalıştayların Sonuçları Açıklandı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Cumhuriyetimizin 100. yılına yönelik olarak düzenlediği Yüksek İstişare Konseyi toplantısını, 8 Aralık Cuma günü Sheraton Oteli'nde gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

TÜSİAD, Cumhuriyetin 100. Yılını Değerlendirdi: İkinci Yüzyıla Yönelik Çalıştayların Sonuçları Açıklandı

 

Toplantıda, TÜSİAD tarafından yıl boyunca düzenlenen "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken" ana temalı çalıştay dizisinin çıktıları sunuldu. Nisan-Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştaylara farklı kesimlerden temsilciler katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen çalıştaylarda, "Cumhuriyet ve Demokrasi", "Küresel Dönüşüm ve Ulusal Strateji", "Refah ve Bölüşüm" ile "Çevre ve Kalkınma" konularına odaklanıldı.

Çalıştay dizisinin eş koordinatörlüğünü Bekir Ağırdır ve Prof. Dr. Ali Yaycıoğlu üstlenirken, proje kapsamında yapılan çalıştaylarda çeşitli konularda uzman isimler moderatörlük yaptı. "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Türkiye: Çalıştay Dizisinden Perspektifler" başlıklı çalışma, bu kapsamlı projenin çıktılarını içeriyor.

TÜSİAD'ın gerçekleştirdiği bu toplantı, Türkiye'nin geleceği üzerine önemli perspektifler sunarken, Cumhuriyetin 100. yılına dair önemli sorunların ve fırsatların ele alındığı bir platform oldu. Çalıştayların çıktıları, Türkiye'nin ikinci yüzyılını şekillendirmek adına stratejik kararlar alınması için değerli bir kaynak teşkil ediyor.

Çalıştayın yayınladığı rapor ise şöyle;
 

Rapor, Türkiye’nin 2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayacağını ve bu vesileyle yeni bir döneme gireceğini belirtmektedir. Rapor, Türkiye’nin 2. yüzyılında karşılaşacağı fırsat ve zorlukları analiz etmekte ve bu bağlamda yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, inovasyon, eğitim, demokrasi, hukuk, insan hakları, çevre, enerji, dış politika gibi alanlarda öneriler sunmaktadır. Rapor, Türkiye’nin 2. yüzyılında küresel rekabet gücünü artırmak, refah seviyesini yükseltmek, toplumsal barışı sağlamak ve bölgesel istikrarı pekiştirmek için bu alanlarda reform yapması gerektiğini vurgulamaktadır.

TÜSİAD’ın Türkiye’nin 2. yüzyılına ilişkin bir vizyon ortaya koyduğunu ve bu vizyonun hem ekonomik hem de siyasi boyutları olduğunu söyleyebiliriz. Rapor, Türkiye’nin 2. yüzyılında yüksek teknolojiye dayalı bir ekonomiye geçmesi için gerekli olan altyapı, insan kaynağı, finansman, mevzuat, ar-ge, inovasyon gibi unsurları ele almaktadır. Aynı zamanda, rapor, Türkiye’nin 2. yüzyılında demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı, insan haklarına saygılı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışına sahip olması gerektiğini savunmaktadır. Rapor, Türkiye’nin 2. yüzyılında Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmesi, NATO üyeliğini sürdürmesi, bölgesel sorunlara çözüm üretmesi ve çok taraflı diplomasiyi güçlendirmesi gerektiğini de ifade etmektedir.