Türkiye'nin yeni yol haritası: 12. Kalkınma Planı Meclis'te

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Planın temel hedefleri arasında enflasyonun 2028'de yüzde 4,7'ye düşürülmesi, işsizliğin yüzde 7,5'e indirilmesi ve GSYH'nin 2 trilyon 820 milyar liraya çıkarılması bulunuyor.

Türkiye'nin yeni yol haritası: 12. Kalkınma Planı Meclis'te

Enflasyonun hedeflenen yüzde 4,7'ye düşürülmesinin yanı sıra, 2028'de GSYH'nin 2 trilyon 820 milyar liraya ve kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi plan dahilindeki ekonomik hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca, işsizlik oranının 2028'de yüzde 7,5'e çekilmesi ve 2024-2028 döneminde ekonominin ortalama yüzde 5 büyümesi hedefleniyor.

Kalkınma Planı'nın hazırlanış sürecinde, 60 özel ihtisas komisyonu ve 27 çalışma grubu oluşturuldu. Bu çerçevede gerçekleştirilen toplantılara yaklaşık 8 bin 500 kişi katıldı. Ayrıca, internet üzerinden yapılan vatandaş anketiyle 43 bin kişiden plan önceliklerine dair görüş ve öneriler alındı. Planın metni, 60 yılı aşkın planlama deneyiminden, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve bakanlıkların katılımıyla gerçekleşen istişare toplantılarının sonuçlarından da faydalanarak oluşturuldu.

Kalkınma Planı, "Plan Öncesi Dönemde Dünyada ve Türkiye'de Gelişmeler" ve "Uzun Vadeli (2024-2053) Gelişmenin Stratejisi ve 12. Kalkınma Planı'nın (2024-2028) Temel Amaç ve İlkeleri ile Hedef ve Politikaları" başlıklı iki bölümden oluşuyor. Plan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde açıklanacak. Plan üzerindeki görüşmeler ise aynı komisyonda 23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

kaynak:ntv