Türkiye'nin ekonomik geleceği için uzmanlardan öneriler: İkinci yüzyıla nasıl hazırlanmalı?

Türkiye, 100 yıllık tarihinde üretim ve kalkınmada pek çok başarı hikayesine imza atsa da, hala 'gelişmiş ülke' seviyesine ulaşabilmiş değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken, ekonomik performansı ve geleceği merak konusu. Son yıllarda yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmeler, küresel ekonomik krizler ve pandemi etkisiyle Türkiye ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor.

Türkiye'nin ekonomik geleceği için uzmanlardan öneriler: İkinci yüzyıla nasıl hazırlanmalı?

Türkiye’nin ekonomik büyümesi son 10 yılda yavaşladı ve 2020 yılında yüzde 1.8 olarak gerçekleşti. Enflasyon ise çift haneli rakamlara ulaştı ve 2020 yılında yüzde 14.6 oldu. İşsizlik oranı da arttı ve 2020 yılında yüzde 13.4 olarak kaydedildi.

Türkiye’nin dış ticaret açığı da büyüdü ve 2020 yılında 48.6 milyar dolar oldu. Dış borç stoku ise 2020 yılı sonunda 440 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yatırım, üretim ve ihracat ise düşük seviyelerde kaldı.

Türkiye’nin ekonomik sorunlarının çözümü için şu öneriler sunuluyor:

  • Merkez Bankası’nın bağımsızlığına saygı duyulmalı ve faiz politikası enflasyonu düşürmeye odaklanmalı.
  • Kamu harcamaları azaltılmalı ve bütçe disiplini sağlanmalı.
  • Yapısal reformlar hayata geçirilmeli ve hukukun üstünlüğü güçlendirilmeli.
  • Yatırım ortamı iyileştirilmeli ve teşvikler verimli sektörlere yönlendirilmeli.
  • Üretim ve ihracat kapasitesi artırılmalı ve katma değeri yüksek ürünler üretilmeli.
  • Dış ticaret dengesi sağlanmalı ve cari açık azaltılmalı.
  • Dış borç yönetimi akılcı bir şekilde yapılmalı ve borçlanma maliyetleri düşürülmeli.

Türkiye’nin ekonomik potansiyeli yüksek ancak bunu gerçekleştirmek için siyasi irade ve toplumsal uzlaşı gerekiyor.

kaynak:t24