Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Anayasa Mahkemesi reddetti!

2023 yılında bir seferliğe mahsus olan Motorlu Taşıtlar vergisini iptaline ilişkin teklifi reddetti.

Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Anayasa Mahkemesi reddetti!

Anayasa Mahkemesi , 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi  alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.