Rekabet Kurumu'ndan Kartellere Karşı İşbirliği Teşviki

Rekabet Kurumu, kartelleri ortaya çıkarmak için işbirliği yapan firmalara kolaylık sağlayacak bir yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre, kartel taraflarından veya aracılık edenlerden biri, Kurumla gerekli bilgi ve belgeleri paylaşırsa, kendisine ve çalışanlarına para cezası verilmeyecek veya indirim yapılacak. Taslak, kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Rekabet Kurumu'ndan Kartellere Karşı İşbirliği Teşviki

Taslakta, işbirliği yapan ilk başvuru sahibine verilecek cezada yüzde 25-50, ikinci başvuru sahibine ise yüzde 20-40 indirim öngörülüyor. Ayrıca, işbirliği sayesinde ihlalin süresinin uzaması gibi nedenlerle cezada artış yapılması gerektiğinde, bu artıştan işbirliği yapanlar etkilenmeyecek.

Taslakta, işbirliği için sunulması gereken bilgi ve belgeler de belirleniyor. Bunlar arasında kartelin etkilediği ürünler, coğrafi kapsamı, süresi, kartele taraf olan teşebbüslerin ve kolaylaştırıcıların isimleri ve adresleri, kartelle ilgili görüşmelerin detayları ve diğer bilgi ve belgeler yer alıyor. Bu bilgi ve belgeler, soruşturma raporunun tebliğinden sonra haklarında soruşturma yürütülenler tarafından Kurum bünyesinde incelenebilecek.

Taslakta ayrıca, işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması gibi kriterlere göre verilecek cezalarda indirim yapılacağı da vurgulanıyor. Daha yüksek katma değerli delil sunan başvuru sahiplerine daha yüksek indirim uygulanacak. Koşulları sağlamayan başvuru sahiplerinin sunmuş olduğu bilgi ve belgeler ise dosya kapsamından çıkarılacak ve nihai karara dayanak yapılmayacak.