Konya Büyükşehir Belediyesi yeni personeller alacak I TIKLA, BAŞVUR

Konya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü, halkla ilişkiler ve çağrı merkezi gibi bir çok alanda 117 yeni personel alacak. Peki, Konya Büyükşehir işçi alımı başvurusu 2022 nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte başvuru formu, linki ve şartlar.

Konya Büyükşehir Belediyesi yeni personeller alacak I TIKLA, BAŞVUR
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi, personel alımı için duyuru yayımladı. 10 Ekim 2022 itibariyle başlayan başvurular, bazı meslek gruplarında 14 Ekim, bazı meslek gruplarında da 12 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Başvurular internetten online olarak yapılacak.

İŞTE MESLEK GRUPLARI VE ALINACAK İŞÇİ SAYISI

Konya Büyükşehir Belediyesi personel alımı için yapılan duyuruya göre; meslekler ve alınacak işçi sayıları şöyle:

Kurs merkezi halkla ilişkiler elemanı 35

temizlik elemanı 47

otobüs şoförü 3 (Beyşehir 1, Bozkır 1, Kadınhanı 1), halkla ilişkiler personeli 4 (Akşehir 1, Beyşehir 1, Ereğli 1, Seydişehir 1)

acil çağrı merkezi görevlisi 12

rehber 4

çağrı merkezi görevlisi 12 

Toplam alınacak personel sayısı 117 kişi

İlana göre Konya Büyükşehir personel alımı başvuru şartları şöyle:

1) Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak,

2) 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

5) En az ilkokul mezunu olmak,

6) Şoför olarak çalışmaya bedenen ve ruhen elverişli olmak,

7) Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı işlem yapılmamış olmak,

8) Otobüs kullanabilir sürücü belgesine sahip olmak, (01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine veya 31.12.2015 tarihinden sonra alınmış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,)

9) SRC-1 veya SRC-2 belgelerinden en az birine sahip olmak,

10) Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak,

11) Beyşehir Otobüs Şoförü için; Beyşehir ilçesi Yeşildağ mahallesinde ikamet ediyor olmak,

12) Bozkır Otobüs Şoförü için; Bozkır ilçesi merkez mahallelerde ikamet ediyor olmak

13) Kadınhanı Otobüs Şoförü için; Kadınhanı ilçesi Başkuyu mahallesinde ikamet ediyor olmak

14) Başvuru tarihi itibariyle 26 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmamak,

SRC ve Psikoteknik belgeleri mevcut olmayanlar online başvuru esnasında el yazısı ile yazmış olduğu “ilgili belgeleri tamamlayacağına dair taahhütname”nin görüntüsünü yüklemesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı

2) Son 6 ay içerisinde çekilmiş adet vesikalık fotoğraf

3) Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi)

4) Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli)

5) Diploma

6) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

7) Askerlik Durum Belgesi

8) Sürücü belgesi(Ehliyet)

9) Psikoteknik belgesi

10) SRC-1 veya SRC-2 belgesi

11) SRC veya Psikoteknik belgesi olmayanlar için taahhütname

12) SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu)

TÜM MESLEK GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

 BAŞVURU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN