Ekonomik güven endeksi ekimde yükseldi

Ekonomik güven endeksi ekimde yükseldi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 96,5 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi ekimde yükseldi

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 113,6 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9 değerine gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 89,1 değerine çıktı.