Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomi alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda, 2023 yılının altıncı toplantısı olan EKK'nın, ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomi alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi

 

Toplantıda, Kasım ayı başında yayımlanan ve 2053 yılı perspektifi ile hazırlanan On İkinci Kalkınma Planı’nın hedeflerine ulaşmak için izleme ve değerlendirme süreci ele alındı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanacak olan üç aylık izleme raporlarının EKK’da düzenli olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Ayrıca, ihracat görünümü, Eximbank ihracat kredileri ve destekleri, teknoloji girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesi, meslekî ve teknik eğitimin güçlendirilmesi gibi konular da toplantıda görüşüldü. Bu konularda alınacak tedbirlerin, yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmaların rekabet gücünü artıracak, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alacak ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, EKK’nın, ülkemizin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkânlarının sağlandığı, nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulamayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, EKK’nın, ekonomi alanındaki son gelişmeleri yakından takip ettiği ve gerektiğinde yeni tedbirler alabileceği de ifade edildi.

kaynak:trt