Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaretin 2023 yılında yüzde 1,7 artacağını tahmin ediyor

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 27 Kasım 2023 tarihinde yayınladığı raporunda, küresel ticaretin 2023 yılında yüzde 1,7 artacağını öngördü. Rapora göre, küresel ticaret 2022 yılında yüzde 2,4 düşmüş, Ukrayna'daki savaş, gelişmiş ekonomilerdeki yüksek enflasyon ve küresel olarak sıkılaşan para politikası gibi faktörler ticareti olumsuz etkilemişti. Raporda, küresel ticaretin 2023 yılında toparlanmaya başlayacağı, ancak bu toparlanmanın dengesiz ve belirsiz olacağı belirtildi.

 Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaretin 2023 yılında yüzde 1,7 artacağını tahmin ediyor

Ticaretin yeniden küreselleşmesi, yani daha fazla ekonomi, insan ve sorunun dünya ticaretine dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. Ticaretin açıklığı, barış, refah ve yoksulluğun azaltılması ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğu ifade edildi. Raporun başlıca bulguları şunlardır: Jeopolitik gerilimler ticaret akışlarını etkilemeye başladı ve ticaret ilişkilerinin parçalanmasına işaret etti.

WTO Sekreterliği hesaplamalarına göre, iki varsayımsal jeopolitik blok arasındaki mal ticareti akışları - BM Genel Kurulu’ndaki oylama desenlerine dayanarak - bu bloklar içindeki ticaretten yüzde 4-6 daha yavaş büyüdü. Uluslararası ticaret hala canlılığını koruyor ve küreselleşmenin sona erdiği yönündeki iddiaların verilerle desteklenmediği görülüyor.

Rapor, dijital hizmetler ticareti, çevresel mallar ticareti ve küresel değer zincirlerinin genişlemesine ek olarak, ticaretin son küresel krizlere karşı direncine işaret ediyor. Ekonomik bütünleşme ve günümüzün küresel ekonomik düzeninin karşı karşıya olduğu üç büyük sorun arasındaki ilişki inceleniyor: güvenlik ve dayanıklılık, yoksulluk ve kapsayıcılık, çevresel sürdürülebilirlik. Bu alanlarda, küreselleşmenin beklenildiği gibi teslim etmediği veya ülkeleri aşırı risklere maruz bıraktığı yönünde argümanlar güç kazandı.

Rapor, ticaretin yeniden küreselleşmesinin, yani daha fazla insan, ekonomi ve sorunun dünya ticaretine dahil edilmesinin, bu sorunlara karşı parçalanmadan daha umut verici bir çözüm olduğunu savunuyor. Ticaretin açıklığının, yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtaran yaşam standartlarını iyileştirmek için güçlü bir araç olduğunu gösteriyor.