Dijital Euro Yolda: AMB, 2023'te Hazırlık Aşamasına Geçti

Avrupa Merkez Bankası (AMB), dijital euro projesinin son durumunu açıkladı. Dijital euro, nakit paranın elektronik bir eşdeğeri olacak ve banknotlarla bozuk paraları tamamlayacak bir merkez bankası dijital para birimidir. Dijital euro, herkesin ücretsiz olarak kullanabileceği bir ödeme aracı olacaktır. Nakit para gibi, euro bölgesinin her yerinde kullanabilecek ve güvenli ve özel olacaktır. Giderek dijitalleşen toplumumuzda, dijital euro tek para birimimiz için ileri bir adım olacaktır.

Dijital Euro Yolda: AMB, 2023'te Hazırlık Aşamasına Geçti

AMB, dijital euro projesinin 2020 yılında bir raporla başladığını ve 2021 yılında bir araştırma aşamasına geçtiğini hatırlattı. Bu aşamada, dijital euronun olası tasarımı, teknik altyapısı, yasal çerçevesi, kullanıcı ihtiyaçları ve etkileri üzerine çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların sonuçları, 2023 yılında başlayan hazırlık aşamasının temelini oluşturdu.

Hazırlık aşamasının amacı, dijital euronun potansiyel ihraç edilmesi için temelleri atmak, dijital euro kural kitabını tamamlamak ve dijital euro platformu ve altyapısını geliştirebilecek sağlayıcıları seçmektir. Bu aşamada, testler ve deneyler yapılacak ve dijital euronun hem Eurosystem’in gereksinimlerini hem de kullanıcı ihtiyaçlarını karşıladığından emin olunacaktır. Dijital euronun nihayetinde ihraç edilip edilmeyeceği kararı ise ancak daha sonraki bir aşamada, dijital euro için Avrupa düzeyinde yasal çerçevenin kabul edilmesinden sonra değerlendirilebilecektir.

AMB, dijital euro projesinin bir Avrupa girişimi olduğunu ve bu yolculukta yer alan tüm paydaşlarla iletişime devam etmeye tamamen bağlı olduklarını vurguladı. AB yasama organları, piyasa katılımcıları ve sivil toplum örgütleri gibi kurumlarla işbirliğine hazır olduklarını ve kimseyi geride bırakmayacaklarını belirtti.