Çevre Bilinci Nasıl Geliştirilir? İşte Yapabileceğiniz Küçük Ama Etkili Adımlar

Çevre bilinci, doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması ve geri dönüştürülmesi, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi konularda duyarlılık göstermek anlamına gelir. Çevre bilinci, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde geliştirilmesi gereken bir değerdir. Çünkü, çevre bilinci olmayan bir toplum, hem kendi hem de gelecek nesillerin yaşam kalitesini tehlikeye atar.

Çevre Bilinci Nasıl Geliştirilir? İşte Yapabileceğiniz Küçük Ama Etkili Adımlar

Çevre bilinci geliştirmek için, çevre sorunlarının nedenlerini, sonuçlarını ve çözüm yollarını bilmek gerekir. Bu konuda, çeşitli istatistikler, veriler ve örnekler, çevre bilincinin önemini vurgulamak için kullanılabilir. İşte, çevre bilinci geliştirmeye yardımcı olabilecek bazı bilgiler:

 • Ülkemizde yılda yaklaşık bir milyon ton kağıtla gereksiz yazışma yapıldığını
 • İnsanların birbirine gönderdiği kağıtların %44’ünün okunmadığını, ve bir insanın ömrünün 8 ayını gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirdiğini
 • 1 kağıdın 5 kez yeniden kullanılabileceğini
 • 70 kg. atık kağıdın 1 ağaç kurtardığını
 • Atık kağıdın ağaç yerine kullanılmasıyla, %25-70 Enerji Tasarrufu, %60 Hava Kirliliğinde Azalma, %40 Su Kirliliğinde Azalma, %60 Su Tasarrufu, %40 Çöp Hacminde Azalma Sağlanabileceğini
 • Bir büyük kayın ağacının, 72 kişinin günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını
 • Bir cam şişenin doğada 4000 yıl, plastiğin 1000 yıl, bir teneke kutunun 10-100 yıl, cikletin 5 yıl, sigara filtresinin 2 yıl süreyle yok olmadığını
 • Ülkemizde kişi başına günde çıkan atık miktarı 1,14 kg
 • Türkiye’de Yılda Üretilen Evsel Atık Miktarı 26 milyon ton
 • Geri kazanabilir atık miktarı 4.5 – 5 milyon ton
 • Geri kazanılabilir atıkların çöplerde kapladığı alanın %35 olduğunu
 • Yüksek oranda su kullanımı nedeniyle topraklarımız tuzlanıyor ve su varlıklarımız hızla azalıyor
 • 1970’ten bugüne, küresel olarak biyoçeşitliliğimizin yüzde 30’unu kaybettik
 • Kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden, karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretilir
 • Diktiğiniz her ağaç ömrü boyunca 1 ton CO2 emer
 • Dünya nüfusunun %40’ını barındıran 80 ülke su sıkıntısı çekiyor
 • Buzdolabına koyduğunuz sıvıların ağzını kapatarak içerideki nemi azaltıp kompresörün daha az çalışmasını sağlar ve elektrik tasarrufu yaparsınız
 • Bir cam şişenin doğada yok olması tam 4 bin yıl sürer
 • Musluktan saniyede damlayan 1 damla su, yılda 9000 litre suyun ziyan olması demektir. Bu bir insanın yaklaşık 17 yıllık su ihtiyacına eşittir
 • Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı (hidroelektrik hariç) %2 seviyesinde
 • Her 100 kişiden 90’ı kullanılmış atık yağları lavaboya dökerek temizliyor
 • Türkiye’de ormanların yüzde 64’ünde erozyon yaşanıyor
 • Bir teneke kutunun doğada yok olması 10 ila 100 yıl sürer
 • Ülkemizdeki bitkilerin üçte biri endemik. Yani sadece Türkiye’ye özgü
 • Su tasarrufu sağlayan duş başlıklarıyla su tüketimini %25 azaltabilirsiniz
 • Buzdolabınızda ısıyı her 1 derece düşürdüğünüzde enerji tüketiminiz %6-8 oranında artar
 • Bir ton gazete kağıdı geri kazanıldığında 8 çam ağacının kesilmesi önlenir
 • Türkiye’de yaklaşık 1 milyon ton kağıtla gereksiz yazışmalar yapılıyor
 • Türkiye’de haftada ortalama 2 tür keşfediliyor
 • Gezegenimizdeki organizma çeşitliliğinin yüzde 95 kadarı halen keşfedilmeyi bekliyor
 • 4 kişilik bir aile, bir yıl boyunca tasarruflu duş başlığı ile yıkandığında, 1444 kişinin duş almasına yetecek kadar su tasarruf edebilir
 • Bir ton gazete kağıdı geri dönüştürüldüğünde 8 çam ağacının kesilmesi önlenir
 • 3,7 litre benzin yaklaşık 3 milyon litre içme suyunu kirletiyor
 • Bir ton kullanılmış beyaz kağıt geri dönüştürüldüğünde 16 çam ağacı kurtulur
 • Yağmur ormanındaki bir ağaç, atmosfere günde 760 litre su salabilir
 • Yeryüzünün %71’i suyla kaplıdır fakat bu suyun sadece %3’ü tatlı sudur. Tatlı suların üçte ikisi dağ buzulları ve kutup buzu biçimindedir. Geri kalan %97’yi tuzlu okyanus suları oluşturur
 • Sahil bölgeleri kalabalıklaştıkça sahildeki suyun kalitesi düşecek sahildeki vahşi yaşam yok olacak ve sahiller yok olacak

Bu bilgiler, çevre bilincinin neden gerekli olduğunu göstermektedir. Çevre bilinci, sadece doğayı korumak değil, aynı zamanda insan sağlığını, ekonomiyi ve sosyal hayatı da iyileştirmek demektir. Çevre bilinci, bireysel ve toplumsal sorumluluk gerektirir. Her birimiz, çevre bilinci geliştirmek için küçük de olsa adımlar atabiliriz. Örneğin, kağıt, cam, plastik, metal gibi atıkları ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme katkıda bulunabiliriz. Enerji tasarrufu yapmak için, elektrikli cihazları gereksiz yere kullanmamaya, suyu israf etmemeye, toplu taşıma araçlarını veya bisikleti tercih etmeye, doğal ışık ve havadan yararlanmaya özen gösterebiliriz.