Belediyede otobüs şoförü olmak ister misiniz? Alımlar başladı!

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kadınhanı İlçesinde görevlendirilmek üzere otobüs şoförü alımı yapacak. İşte başvuru şartları linki.

Belediyede otobüs şoförü olmak ister misiniz? Alımlar başladı!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

3 Kasım 2022 itibariyle 1 kişilik kontenjan ayrılan kadınhanı otobüs şoförlüğü için başvuru başladı, 6 Kasım 2022 günü sona erecek.

İnternetten yapılan başvuru linki ve detaylar aşağıda:

1- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak,

2- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

5- En az ilkokul mezunu olmak,

6- Şoför olarak çalışmaya bedenen ve ruhen elverişli olmak,

7- Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı işlem yapılmamış olmak,

8- Otobüs kullanabilir sürücü belgesine sahip olmak, (01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine veya 31.12.2015 tarihinden sonra alınmış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,)

9- SRC-1 veya SRC-2 belgelerinden en az birine sahip olmak,

10- Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak,

11- Kadınhanı ilçesi Osmancık mahallesinde ikamet ediyor olmak

12- Başvuru tarihi itibariyle 26 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmamak,

SRC ve Psikoteknik belgeleri mevcut olmayanlar online başvuru esnasında el yazısı ile yazmış olduğu “ilgili belgeleri tamamlayacağına dair taahhütname”nin görüntüsünü yüklemesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı

2-Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3-Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi)

4-Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli)

5-Diploma

6-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

7-Askerlik Durum Belgesi

8-Sürücü belgesi(Ehliyet)

9-Psikoteknik belgesi

10-SRC-1 veya SRC-2 belgesi

11-SRC veya Psikoteknik belgesi olmayanlar için taahhütname

12-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu)

BAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLA