Gelecek Partili Arkoç Ev Sahiplerini Kira Gelirleri Hakkında Uyardı

Gelecek Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı ve İdari, Mali İşler Başkanı Mehmet Emin Arkoç, 2021 yılı kira gelirlerinde dikkat edilecek hususlar konusunda bir açıklama yaptı Yaptığı açıklamada “2021 Yılı meskenlerde kira istisnası 7.000 TL işyerlerin de ise 53.000 TL dir.” Diyen Mehmet Emir Arkoç dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde sıraladı.

Gelecek Partili Arkoç Ev Sahiplerini Kira Gelirleri Hakkında Uyardı

1- T.C Vatandaşları 2021 yılı içerisinde tahsil etmiş oldukları toplam mesken geliri 7.000 TL, işyeri kira geliri 53.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.

2- İstisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.

3- Mesken veya işyerlerinde birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konutlar elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilirler.

4- Sadece mesken kirası elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamazlar.

5- Mesken veya işyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini tercih edebilirler. Ancak götürü gider yöntemini tercih edenler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

6- 31-07-2020 Tarihi itibariyle başlayan işyeri kira ödemelerinde %10 tevkifat oranı uygulaması 30-09-2021 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten sonra %20 olarak uygulamaya başlanmıştır. Sonuç olarak 01-01-2021 / 30-09-2021 tarihleri arası stopaj oranı %10 olarak, 01-10-2021 / 31-12-2021 tarihleri arası stopaj oranı %20 olarak beyan edilecektir.

7- Götürü gider yöntemini seçenlerin kira gelirinden istisna düşüldükten sonra %15 oranında indirim uygulanır.

8- Gerçek gider yöntemini tercih edenler sahibi bulunduğu gayrimenkulü kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2021 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir.

9- Gerçek gider yöntemini tercih edenler kiraya verdikleri gayrimenkuller için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.

10- Gerçek gider yöntemini tercih edenler sadece kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5 ‘ i tutarında gider olarak gösterebilirler.

11- Gerçek gider yöntemini tercih edenler yaptıkları giderlerle ilgili aldıkları belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde de ibraz etmek durumundadırlar.

12- 2021 yılı içerisinde 7.000 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 190.000 TL ‘ yi geçmesi halinde 7.000 TL lik mesken istisnasından yararlanamazlar.

13- T.C Vatandaşları 01-01-2021 / 31-12-2021 dönemine ait beyana tabi kira gelirlerini 31 Mart 2022 günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.

14- Beyannameler, hazır beyan sistemi ile internet üzerinden, Vatandaşların bağlı bulundukları vergi dairelerinden veya 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensupları aracılığı ile e-beyanname üzerinden verebileceklerdir.

15- 2021 Yılında elde edilen kira gelirinin; 2022 yılı içerisinde Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; Birinci taksit damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022 tarihine kadar, ikinci taksit ise 1 Ağustos 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekir.

16- Ödemeler anlaşmalı bankalardan, her hangi bir vergi dairesinden, PTT işyerlerinden veya www.gib.gov.tr üzerinden kredi kartı ile elektronik ortamda ödenebilmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner37

banner23