BALKUSAN TÜRBE VAKFINA BAĞLI KURUMLAR VE MÜLKLER

Balkusan köyü 800 yıl önceki defterlerde “Türbe Vakfı Köyü” adıyla geçmektedir.

13. yüzyılın ikinci yarısında vefat eden Karaman oğulları Mahmut Bey ve Karaman Bey buraya kendileri için yaptırdıkları türbeye defnedilmeden önce bu türbe ve müştemilatının kıyamete kadar yaşaması için bir vakıfname yazıp Ermenek kadısına ve hâkimine teslim ediyorlar.

Vakıf şu demektir: bir kişi kendi öz mülkünü bir hayır icabı kıyamete kadar dokunulmamak ve varsa oğullarından yoksa hâkimlikçe atanacak ehil bir mütevelli tarafından yönetilmek üzere yazılı vasiyet eder.

Mahmut Bey ve Karaman Bey tarafından o günün Ermenek mahkeme heyeti huzurunda (aşağıda adları yazılı) Balkusan köyündeki türbesi vakfı için yaptıkları vasiyetnamede neler var?

Mahmut ve Karaman Beylerin yattıkları türbe, bir mescit, gelene gidene yemek verilen bir imaret

Balkusan türbe vakfındaki görevliler: bir türbe vakfı heyet başkanı, türbe bakıcı bekçisi, bir imam, bir müezzin ve üç de sürekli türbede ve mescitte Kur’an okuyan hafız

 Bu görevlilere verilecek ücretler aşağıdaki vakfiyede tek tek sıralanmıştır.                                

Vakfiyede çok ilginç bir cümle de şudur: Karamanoğullarının mülkü olan bu toprakların merasından yararlananlar her sene bir inek kesecekler ve fakirlere dağıtacaklardır. 

Kaynak nereden temin edilecek?

İşte ilk defa “Balkusan Türbe Vakfı” giderlerine kaynak olmak için vakıf yapan ve türbede yatan Karaman ve Mahmut beyin bu Türbe Vakfına gelir aktarması gereken civardaki kuruluşlar ve bunlara ait gayrimenkulleri burada açıklıyorum.

1- Balkusan köyü (Ermenek)

2- Dedeli köyü (şu anda Ermenek Aşağı Çağlar köyünün yayladığı yer)

3- Aladağ Akçaalan Karacaoluk yaylası

4- Çukurbağ köyünde (Sarıveliler) Şeyh İsmail oğlu Şeyh Halil Zaviyesi Vakfı

5- Nadire (Ardıçkaya – Ermenek) Şeyh Hasan Zaviyesi Vakfı

6- Ermenek merkezde Halil Beğ Camii Gümüş Boğa bin Abdullah Vakfı

7- Tepebaşı (Halimiye – Bednam – Ermenek) Ömer Danişmend Darulhuffazı Vakfı

8- Köseler, Bölük köseler, Aşkan, Bozdoğan ve Gülnar Ovacık Yörük aşiretlerinden yaz aylarında otlakıye için Kamış Boğazı, Üçpınar, Yellibel, Kapucak ve Balkusan civarına konanlardan alınan koyun başı vergiler.

Değerli arkadaşlar!

Buraya kadar yazdıklarım aşağıda “…” arasında transkript yaptığım söz konusu vakfiyenin son bölümünden bir özettir.

Adana Ahkâm Defteri C. 9 S. 230