Konya Spor Kulübünden Açıklama Geldi

Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nun 05.05.2021 tarih ve 995 sayılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de Selçuklu Kongre Merkezi Konya Anadolu Oditoryum Salonunda (Adres: Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:62/1 Selçuklu/Konya) yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına, Değerli Dernek Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 06.05.2021

Konya Spor Kulübünden Açıklama Geldi

Gündem

1. Yoklama ve Toplantının açılışı,

2. Genel Kurul Başkanlık divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,

6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,

7. Tahmini bütçenin okunması, değerlendirilmesi ve kabulü,

8. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

9. Tüzük tadilatı yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi,

10. Başkan Adaylarının konuşmaları,

11. Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı) ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,

12. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurul Delegelerinin belirlenmesi,

13. Konyaspor Kulübü Derneği için gerekli olan taşınır, taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına veya derneğin sahibi olduğu taşınır, taşınmaz mallar üzerine rehin/ipotek, veya ayni hak tesisi hususlarında ve Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile nakit, kredili mal ve hizmet alımı konularında borçlanma yapabilmesi için Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin ve Dernek Tüzüğümüzün vermiş olduğu yetkilerin kullanılmasının izninin görüşülmesi,

14. Şirketleşmeye, Ticari Şirketler, Ticari İşletmeler veya Vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya hususlarında Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin görüşülmesi,

15. Derneğimize ait futbol şubesinin şirketleşmesi ve Yönetim Kuruluna bu hususta yetki verilmesinin görüşülmesi,

16. Dilekler ve Kapanış.

Vatan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner37

banner23